பக்கம்_பேனர்

உயர் foaming PP சுயவிவர பொருள்

High foaming PP profile பொருள்;குறைந்த எடை;தேவைக்கேற்ப தனிப்பயனாக்கப்பட்டது;சுருள் பொருளாகப் பயன்படுத்தலாம்.

நுரைக்கும் குழாய்

நுரைக்கும் குழாய்

நுரைக்கும் தடி

நுரைக்கும் கம்பி

நுரைக்கும் சாயல் ஜிப்சம் பலகை

ஃபோமிங் இமிடேஷன் ஜிப்சம் போர்டு

நுரை துண்டு

நுரை துண்டு

நுரை ஒழுங்கற்ற துண்டு

நுரை ஒழுங்கற்ற துண்டு